Mực Một Nắng - Đặc sản Phan Thiết

Mực Một Nắng Loại 1

Giá: 800.000d/Kg

Mực Một Nắng Loại 2

Giá: 400.000đ/Kg


Địa chỉ: 95/20/20 Lê Văn Lương, Phường Tân Kiểng, Quận 7.
Điện thoại: 0902 332 803 hoặc 0168 997 1860